(021)   88376318-9

دکتر ارتودنسی

آیا پستانک ارتودنسی در پیشگیری از مشکلات ارتودنسی دندان ها مفید است ؟

آیا پستانک ارتودنسی در پیشگیری از مشکلات ارتودنسی دندان ها مفید است ؟

اثر بخش بودن پستانک ارتودنسی در پیشگیری از مشکلات ارتودنسی دندان ها از لحاظ علمی ثابت نشده و ادعاهای مطرح شده صرفاً جنبه تبلیغاتی و تجاری دارد. مکیدن پستانک ، انگشت و سایر عادات دهانی تا سن پنج سالگی اثر مهم و تعیین کننده بر دندان ها ندارد و در صورت ادامه تا زمان رویش دندان های دائمی باعث ناهنجاریهای دندان و فک می شود. جهت برطرف کردن عادات مضر دهانی مشاوره با متخصص ارتودنسی توصیه می شود.