(021)   88376318-9

دکتر ارتودنسی

ترتیب عمل جراحی بینی و ارتودنسی دندانها چگونه است ؟

ترتیب عمل جراحی بینی و ارتودنسی دندانها چگونه است ؟

 

افراد زیادی به فکر زیبایی دندان ها ، بینی و صورت خود هستند و نمی دانند اول ارتودنسی دندان ها را انجام دهند یا عمل بینی را. بر اساس اصول علمی در بیمارانی که موقعیت لب بالا در اثر ارتودنسی یا جراحی فک تغییر میکند باید عمل بینی بعد از ارتودنسی انجام شود. ذر افرادی هم که به دنبال ارتودنسی دندان ها تغییر چندانی در موقعیت لب بالا ایجاد نمی شود ترتیب ارتودنسی و جراحی تفاوت ندارد. برای اینکه بدانید در کدام گروه قرار میگیرید با متخصص ارتودنسی مشورت کنید.**