(021)   88376318-9

دکتر ارتودنسی

مقالات علمی - پژوهشی ارتودنسی

مقالات علمی - پژوهشی ارتودنسی

فعالیتهای علمی پژوهشی دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی

 

 

 

 سوابق پژوهشی:

 


*چاپ مقاله انگلیسی در مجله
JODDD, Vol 4, No3, 2010
Severe rotational drift of an impacted mandibular third molar : A case report

*چاپ مقاله انگلیسی در مجله
JODDD, Vol 4, No4, 2010
Bilateral mandibular supernumerary canines : A case report

*چاپ مقاله در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دوره 25 شماره 4 سال 1386 با عنوان :
اثر لایت پلاسما آرک و هالوژن بر سختی سه نوع کامپوزیت

*ارائه مقاله در دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران در تهران با عنوان :
The Effect of Orthodontic Tooth Movement on Root Formation of Permanent Teeth

*سخنرانی در سمینار سراسری درمانهای تخصصی دندانپزشکی در بیماران ارتودنسی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین اسفند 1391 با عنوان :
لبخند : ملاحظات تشخیص وطرح درمان در دندانپزشکی ترمیمی – زیبایی

*سخنرانی در دهمین کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران در تهران با عنوان :
Unilateral upper molar distalization: A simple mechanic anchored by inter-radicular mini-screw

*سخنرانی در ششمین همایش شعبه ایرانی انجمن بین المللی تحقیقات دندانپزشکی IADR در تهران با عنوان :
Which Initial Archwire is more comfortable for orthodontic patients

*سخنرانی در سومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران در تهران با عنوان :
Natural Head Position و اهمیت آن در آنالیزهای ارتودنسی

*ارائه مقاله در هفتمین کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران در تهران با عنوان :
A review of impacted maxillary canine managements in orthodontics

*ارائه مقاله در هشتمین کنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران و کسب رتبه سومین پوستر برگزیده با عنوان :
Prediction of Facial Growth by hand-wrist radiograph , lateral cephalometry and cone-beam CT

*ارائه مقاله در نهمین کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران در تهران با عنوان :
Retention Procedures in Orthodontics

*ارائه مقاله در دهمین کنگره انجمن پروستودنتیستهای ایران در تهران با عنوان :
لبخند : ملاحظات تشخیص و طرح درمان در دندانپزشکی ترمیمی – زیبایی

*ارائه مقاله در دهمین کنگره انجمن پروستودنتیستهای ایران در تهران با عنوان :
بررسی شیوع و مقایسه درمان دندانهای unopposed supraerupted

*ارائه مقاله در دهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران در تهران با عنوان :
تکنیکهای نوین تشخیص پوسیدگی

*ارائه مقاله در دهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران در تهران با عنوان :
مقایسه فیشور سیلنت گلاس آینومر و کامپوزیت رزین

 

 

 

 

 #شرکت در دوره ها و کارگاهها :

 

*کارگاه Bi-Dimensional Technique in Orthodonticsدر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1389

 

*کارگاه درمان ارتودنسی بدون درآوردن دندان Nonextraction treatment در دهمین کنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران سال 1391

 

*کارگاه درمان بیماران ارتوسرجری در انجمن ارتودنتیستهای ایران سال 1392

 

*کارگاه توجیهی ارزشیابی درونی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1392

 

*سخنرانی در بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تحت عنوان مبانی تئوری درمانهای ارتودنسی اکلوژن نرمال سال 1392

 

*دوره آموزشی آشنایی با فرایند ثبت اختراع در دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1392

 

*دوره Informatics and Practice Management در انجمن ارتودنتیستهای ایران سال 1393

 

*دوره Temporary Anchorage Devices در دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران

 

*دوره Advanced Light Wire Functional & Myofunctional Therapy & Gummy Smile در دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران

 

*دوره Treatment Planning Interdisciplinary در دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران