(021)   88376318-9

دکتر ارتودنسی

کجا برای درمان ارتودنسی خوب است مطب یا کلینیک (درمانگاه) ؟

کجا برای درمان ارتودنسی خوب است مطب یا کلینیک (درمانگاه) ؟

یک تفاوت مهم میان درمان ارتودنسی دندان ها و دیگر درمانهای تخصصی دندانپزشکی، ماهیت طولانی مدت زملن درمان ارتودنسی است. در کلینیک (درمانگاه) در درازمدت امکان جابجا شدن متخصص ارتودنسی مربوطه وجود دارد که می تواند برای بیمار مشکل ایجاد نماید. درمان ارتودنسی وابستگی قابل توجهی به مواد و وسایل دارد و در مطب معمولاً امکانات بهتری فراهم است و دست متخصص ارتودنسی در بکارگیری مواد و وسایل مورد نظرش بازتر است. هر چند در کلینیک (درمانگاه) هزینه ارتودنسی از مطب پایین تر است اما بعضاً هزینه هایی به هزینه اصلی اضافه می شود. بنابراین توصیه می شود برای درمان ارتودنسی به مطب متخصص ارتودنسی مراجعه نمایید.

#