(021)   88376318-9

» » برند های مواد و وسایل ارتودنسی
دکتر ارتودنسی

برند های مواد و وسایل ارتودنسی

از نظر ما حق بیمار استفاده از با کیفیت ترین متریال می باشد. تمامی تلاش ما در مطب بکارگیری بهترین مواد و وسایل ارتودنسی قابل دسترسی در بازار ایران می باشد. چرا که هدف ما ارائه بهترین خدمت به بیمار است.##

اغلب وسایل و مواد مورد استفاده در مطب ساخت کشور آمریکا در معتبرترین شرکتهای تولیدکننده وسایل ارتودنسی دنیا هستند. برند مواد مصرفی اصلی :

براکت فلزی:

American Orthodontics

براکت سرامیکی :

American Orthodontics, Dentaurum

بند (Bands):

American Orthodontics

کامپوزیت:

3M Unitek (Transbond™ XT Light Cure Adhesive)

سمان :

American Orthodontics, Reliance Orthodontic Products

سیمها :

American Orthodontics, Ortho Technology, G&H® Orthodontics, Dentaurum

اورینگ و الاستیک :

American Orthodontics, Ortho Technology, G&H® Orthodontics, 3M Unitek, Orthoorganizers

 

 

 

 

جهت اطلاع برندهای اصلی مورد استفاده در مطب به شرح ذیل می باشد که همگی از معتبرترین شرکتهای تولیدکننده وسایل ارتودنسی دنیا هستند. برای اطلاعات بیشتر می توانید روی لگوی هر شرکت کلیک کنید.

 

 

American Orthodontics

Since 1968

Made in USA

www.americanortho.com


 

Ortho Technology, Inc.
17401 Commerce Park Boulevard • Tampa, Florida, 33647 USA

Made in USA

www.orthotechnology.com

 

 

3M Unitek produced the first stainless steel brackets.

A proven leader in the orthodontic industry for over 60 years

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/orthodontics_EU/Unitek/

 

 

 

G&H® Orthodontics founded in the 1970's

Made in USA

2165 Earlywood Drive Franklin, IN 46131 USA

www.ghwire.com

 

 

 

Dentaurum Since 1886

Made in Germany

www.dentaurum.de/eng/orthodontie.aspx

 

 


 

Masel Since 1906

Made in USA

1822 Aston Ave Carlsbad, CA 92008 United States

http://www.maselortho.com


 

 

 

Orthoorganizers

Made in USA

http://www.orthoorganizers.com/

 


 

Reliance Orthodontic Products

Made in USA

http://www.relianceorthodontics.com/


 

 

 

Jeil

Made in Korea

Minimally Invasive Mini-Implant Screw

http://www.jeilmed.co.kr/eng/medi_sub01_01.html?part_idx=8