(021)   88376318-9

» » کنترل عفونت و استریلیزاسیون
دکتر ارتودنسی

کنترل عفونت و استریلیزاسیون

رعایت اصول بهداشت ، کنترل عفونت و استریلیزاسیون نقش بسیار مهمی در سلامت بیمار و کیفیت نتایج درمان دارد.

مطب دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی مجهز به اتاق استریلیزاسیون مجزا (CSR) می با شد. تمامی پلایرها و وسایل ارتودنسی و دندانپزشکی با دقت شسته شده و در اتوکلاو کلاس B بصورت استاندارد استریل می شوند.

 

 

 

اتوکلاو کلاس B مطب محصول شرکت یوروندا ساخت ایتالیا بر اساس آخرین ضوابط تجهیزات پزشکی ، منطبق با استاندارد وزارت بهداشت می باشد. تمامی جزئیات سیکلهای استریلیزاسیون ثبت می شوند.

Autoclave: EURONDA E9 INSPECTION RECORDER MED 18L Made in Italy

SN: EHC120031

http://www.euronda.com/class-b-autoclave-for-dentists.aspx