(021)   88376318-9

» » انواع مشکلات دندان فک و درمان
دکتر ارتودنسی

انواع مشکلات دندان فک و درمان


بطور کلی مشکلات و ناهنجاریهای ارتودنسی به دو دسته تقسیم می شوند :

1) دندانی (Dental) : مشکلات دندان با حرکت دادن دندان ها با دستگاههای ارتودنسی درمان می شوند. هر چند درمان در سن رشد کوتاه تر و ساده تر است اما در هر سنی امکان پذیر است.

2) فکی (Skeletal) : مشکلات فک عبارتند از جلو یا عقب بودن فک بالا یا پایین ، افزایش ارتفاع صورت بصورت لبخند لثه ای و ... طرح درمان مشکلات فک ( اسکلتی ) بستگی به سن افراد دارد:

I مشکل فک کودکان :

در سن پایین که رشد کافی وجود دارد درمان اصلاح رشد (درمان ارتوپدیک) بهترین انتخاب است که بسته به نوع ناهنجاری از دستگاههای متحرک، دستگاههای خارج دهانی و ... استفاده می شود. این درمان علاوه بر اثرات مثبت که بر چهره فرد دارد او را از درمانهای پیچیده در آینده بی نیاز می کند. ردیف شدن و جفت شدن دندانها در نهایت با ارتودنسی ثابت بصورت مطلوب ایجاد می شود.

II مشکل فک بزرگسالان :

وقتی رشد کافی وجود ندارد بسته به شدت ناهنجاری دو نوع طرح درمان مطرح است: استتار با ارتودنسی بدون جراحی و ارتودنسی همراه با جراحی فک

* طرح درمان استتار یا ارتودنسی کاموفلاژ (Camouflage) : در ناهنجاریهای خفیف تا متوسط فکی که فرد از چهره خود رضایت دارد، با حرکت دادن دندان ها علاوه بر ردیف شدن دندانها، جفت شدن و روابط دندانی به نحو مطلوب اصلاح می شود و بدون جراحی فک نتایج خوب ایجاد می نماید.

** طرح درمان ارتودنسی جراحی فک (Orthosurgery) : در ناهنجاریهای متوسط تا شدید فک ، بهترین انتخاب طرح درمان ارتودنسی و جراحی فک می باشد. مراحل ارتودنسی به این صورت است که ابتدا درمان ارتودنسی قبل از جراحی شروع شده و قوسهای دندانی برای عمل جراحی فک آماده می شوند. سپس جراحی فک توسط متخصص جراح فک و صورت در اتاق عمل و تحت بیهوشی صورت می گیرد. بعد از جراحی فک درمان ارتودنسی بعد از عمل توسط متخصص ارتودنسی انجام می شود. با این روش علاوه بر زیبایی و تناسب چهره، ردیف شدن دندان ها و روابط دندانی به نحو مطلوب حاصل می شود.


 

 

 
 


 پرسش های متداول درباره ارتودنسی و جراحی فک :


آیا عمل جراحی فک بدون ارتودنسی امکان پذیر است ؟
آیا عمل جراحی فک بدون ارتودنسی نتیجه خوب دارد ؟
عمل جراحی بعضی از مشکلات فک بدون ارتودنسی دندان ها امکان پذیر نیست. در مواردی هم که امکان عمل جراحی وجود دارد بهترین نتیجه بدون ارتودنسی حاصل نخواهد شد. با ارتودنسی دندانها قبل از عمل جراحی فک نتیجه خوب ، دقیق و قابل پیش بینی تری بدست خواهد آمد و ثبات نتیجه جراحی بهتر خواهد بود.
هزینه عمل جراحی فک چقدر است؟
هزینه عمل جراحی فک از هزینه ارتودنسی بیشتر است. اینکه حراحی یکی از فک بالا و پایین یا هر دو انجام شود. هزینه جراحی علاوه بر متخصص جراح به بیمارستان و پوشش بیمه هم بستگی دارد.
 
 

 
 مشکلات ارتودنسی روابط دندانها و فکین در سه بعد فضایی بررسی می شوند :

1) مشکلات قدامی – خلفی :

 


 /uploads/posts/2015-11/1446803419_picture3.png


 


 

 

 

I. کلاس یک : ناهنجاری در بعد قدامی – خلفی وجود ندارد و مشکل نظم دندانها داخل قوس دندانی است.

بعضی موارد دندانها منظم هستند اما بیرون زده هستند که سبب بهم خوردن تناسب صورت می شود. لبها هم بیرون زده هستند و بشکل مناسبی روی هم قرار نمی گیرند.

II. کلاس دو : دندانهای بالا جلوتر و دندانهای پایین عقب تر قرار گرفته اند که می تواند همراه جلو بودن فک بالا و عقب بودن فک پایین باشد. عقب بودن چانه در چهره فرد دیده می شود.

  /uploads/posts/2015-11/1446803459_picture4.png


 

 

 

بهترین سن برای درمان اصلاح رشد ( درمان ارتوپدیک) حدود 8 سالگی می باشد.

III. کلاس سه : دندانهای بالا عقب تر و دندانهای پایین جلوتر قرار گرفته اند که می تواند همراه جلو بودن فک بالا و عقب بودن فک پایین باشد. برجستگی چانه در چهره مشهود است.

  


 

 

 

بطور کلی بهترین سن برای درمان اصلاح رشد ( درمان ارتوپدیک) در دختران 11-9 و پسران 12-10 سالگی می باشد که برای هر فرد با توجه به وضعیت رشد او می تواند زودتر یا دیرتر باشد.

 

 

2) مشکلات عرضی :

جفت شدن و رابطه عرضی صحیح در عملکرد مناسب سیستم جونده مؤثر است. تنگی قوس بالا علاوه بر بهم زدن رابطه دندانی سبب کمبود فضا و بهم ریختگی دندانها می شود و از زیبایی لبخند می کاهد.

  /uploads/posts/2015-11/1446803535_picture6.png


 

 

 

3) مشکلات عمودی :

دندانهای جلو بصورت نرمال 2-1 میلی متر همپوشانی عمودی دارند که افزایش یا کاهش زیاد آن مشکل تلقی می شود.

 

 

 

 #