(021)   88376318-9

» » هزینه ارتودنسی تعرفه 95
دکتر ارتودنسی

هزینه ارتودنسی تعرفه 95

هزینه ارتودنسی تعرفه 95

 
هزینه ارتودنسی در مطب دکتر مهریزی علی رغم استفاده از بهترین مواد و وسایل و ارائه بهترین خدمات بصورت کاملاً منصفانه تعیین می شود. جهت دانستن تفاوت ما و دیگران صفحه خدمات ویژه مطب  را مشاهده نمایید.

بدیهی است هزینه ارتودنسی هر فرد بستگی به طرح درمان ارتودنسی مخصوص آن فرد دارد. تعیین طرح درمان ، نوع دستگاه ، مدت و هزینه درمان ارتودنسی برای هر فرد، نیازمند معاینه بالینی دقیق و بررسی رادیوگرافی هاست که در نهایت با در نظر گرفتن شرایط دندان ها ، اسکلت صورت ، بافت نرم ، سن ، جنس و بویژه خواسته های بیمار تعیین می شود.

هزینه ارتودنسی تعرفه های سال 95 در مطب دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی به شرح ذیل می باشد.این هزینه ها مربوط به سال 95 میباشد و برای افرادی اعمال می شود که درمان خود را در سال 95 شروع کرده اند. در ابتدای سال 96 با توجه به تورم سالیانه تعرفه های جدید تعیین می شود.

 

نوع خدمت ارتودنسی  تعرفه (تومان)

درمان ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر  5.600.000

درمان ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر  3.500.000

درمان ارتودنسی متحرک یک فک  1.400.000

درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک  2.800.000

درمان ارتودنسی متحرک یک فک و ثابت دو فک  6.300.000

درمان ارتودنسی با های رکس و ثابت دو فک  6.300.000

درمان ارتودنسی متحرک فانکشنال و ثابت دو فک  7.000.000

درمان ارتوسرجری  6.300.000

درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته  6.300.000

اضافه شدن هدگیر  200.000

اضافه شدن فانکشنال ثابت  SUS 700.000

مینی اسکرو هرعدد  200.000    

مدیریت فضا : درمان ارتودنسی متحرک همراه فضا نگهدار  1.750.000

هزینه اضافه براکت دیمون برای هرفک  350.000 

هزینه اضافه براکت سرامیکی برای هرفک  550.000

هزینه اضافه براکت لینگوال برای هرفک  1.500.000

نگهدارنده ثابت هر دندان جدید یا ترمیم  70.000

فضا نگهدار دوطرفه  LHA 640.000

هزینه پلاک جدید ( گمشده یا شکسته یا عدم استفاده )   180.000

هزینه پلاک فانکشنال جدید  ( موارد فوق ) 450.000

جریمه شکستن براکت فلزی  90.000

جریمه شکستن براکت سرامیکی و لینگوال  180.000

جریمه شکستن باکال تیوب  105.000

بلیچینگ یک فک با یک کیت  420.000

بلیچینگ دو فک با یک کیت  600.000

نایت گارد  300.000

ویزیت   35.000

برای فتوگرافی و دستگاههای ساخته شده در لابراتوار هزینه ای دریافت نمی شود. درمان ارتودنسی ثابت همراه با پکیج بهداشت دهان می باشد. برای ریتینریا نگهدارنده ثابت و متحرک مورد نیاز هر بیمار و ویزیتهای دوره نگهداری (Retention) هزینه ای دریافت نمی شود.

هزینه درمان با ارتودنسی نامرئی متحرک مشابه ارتودنسی ثابت متداول با براکت های فلزی می باشد.

 
برای مشاهده تعرفه جدید هزینه ارتودنسی در سال 96 را مشاهده نمایید.