(021)   88376318-9

» » اولین مشاوره ارتودنسی کودکان در کدام سن باشد ؟
دکتر ارتودنسی

اولین مشاوره ارتودنسی کودکان در کدام سن باشد ؟

اولین مشاوره ارتودنسی کودکان در کدام سن باشد ؟

 
 

  •  اولین مشاوره ارتودنسی کودکان در کدام سن باشد؟

  • درمان زودهنگام ارتودنسی کودکان بسیار حائز اهمیت است. برای ارتودنسی کودکان مشاوره با متخصص ارتودنسی از حدود شش سالگی توصیه می شود تا وضعیت رشد فکین و تکامل دندان های کودکان بررسی شود. طبق توصیه انجمن ارتودنتیست های امریکا اولین ویزیت ارتودنسی کودکان باید تا سن شش سالگی انجام شود. پس از این سن ویزیت های دوره ای کودکان بصورت سالیانه یا طبق نظر متخصص ارتودنسی توصیه می شود.
  • متخصص ارتودنسی ناهنجاریهای دندان و فک کودکان را بصورت زودهنگام تشخیص داده و درمان مناسب ارتودنسی جهت ردیف کردن دندانهای کودکان را انجام می دهد.
  • در کودکان امکان هدایت رویش دندانهای دائمی وجود دارد. همچنین بخاطر رشد قابل توجه، پتانسیل هدایت رشد فک وجود دارد. در بعضی کودکان می توان با درمانهای ساده زودهنگام نیاز به درمانهای پیچیده ارتودنسی در آینده را کاهش داد. درمان ارتودنسی بعضی مشکلات فک کودک ( مشکلات فک کلاس 3 ) باید از 8 سالگی شروع شود. درمان ارتودنسی کودکان بیشتر شامل ارتودنسی پیشگیری ، مدیریت فضاهای دندان ، هدایت رویش دندان ها ، ارتودنسی متحرک و اصلاح رشد فک می باشد. درمان های ارتودنسی کودکان ساده ، کم هزینه تر و کوتاه مدت هستند. با اقدامات ساده و زود هنگام کودک شما به درمانهای پیچیده و طولانی مدت ارتودنسی مانند ارتودنسی ثابت ، کشیدن دندان و عمل جراحی فک کمتر نیاز خواهد داشت.
  • همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.