(021)   88376318-9

» » بروشور انجمن ارتودنتیست های ایران
دکتر ارتودنسی

بروشور انجمن ارتودنتیست های ایران

بروشور انجمن ارتودنتیست های ایران

این بروشور توسط انجمن ارتودنتیست های ایران (متخصص های ارتودنسی ایران) برای راهنمایی بیماران ارتودنسی تهیه شده است و در عین مختصر بودن، حاوی اطلاعات بسیار مفید و موثر درباره ارتودنسی دندان ها می باشد. اگر تصمیم به ارتودنسی دندان های خود دارید حتماً این بروشور را قبل از ارتودنسی مطالعه نمایید.