(021)   88376318-9

دندانپزشکی در بارداری

دندانپزشکی در بارداری

توصیه می شود کلیه درمان های انتخابی ( elective ) دندانپزشکی به بعد از دوران بارداری موکول شود. در موارد درد و عفونت باید درمان انجام شود که بسته به شرایط ملاحظات خاصی لازم است.
بهترین زمان برای درمان دندانپزشکی خانمهای باردار ، سه ماهه دوم بارداری می باشد.
بعلت تغییرات هورمونی ممکن است تورم و التهاب لثه ایجاد شود، که در اثر ضعف بهداشت دهان تشدید می شود. بنابراین رعایت بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری بسیار اهمیت دارد.
ویزیت دوره ای دندانپزشکی قبل از بارداری و در  این دوران جهت کنترل سلامت دندان ها ضروری می باشد.