(021)   88376318-9

» » دندان عقل در دندانپزشکی و ارتودنسی
دکتر ارتودنسی

دندان عقل در دندانپزشکی و ارتودنسی

با دندان عقل چه باید کرد؟

دندان عقل سومین دندان آسیای بزرگ می باشد که در اواخر دهه دوم یا اوایل دهه سوم زندگی در انتهای قوس دندانی رویش می نماید. سن رویش، شکل آناتومیک و وضعیت دندان عقل میان افراد مختلف بسیار متنوع است. در مواردی دندان عقل بطور مادرزادی غایب است و در بعضی افراد از چهار دندان عقل یک یا تعداد بیشتری غایب هستند.

چرا باید دندان عقل کشیده شود؟

 


دندان عقل نهفته (رویش نیافته) : 

 

امکان دارد موجب آسیب به ریشه دندان مجاور، پوسیدگی و مشکلات لثه شود.

 

احتمال تشکیل ضایعات پاتولوژیک از جمله کیست و تومور در اطراف آن وجود دارد.

 

ممکن است دندان عقل دردهای مبهمی درفک و صورت ایجاد کند.

 


 دندان عقل نیمه رویش یافته :
 
 
 

اغلب وضعیت لثه مناسبی ندارد و ممکن است دچار عفونت لثه شده و درد وناراحتی ایجاد نماید.

 


 دندان عقل رویش یافته :

بطور کلی دندان عقل چون در انتهای قوس دندانی قرار دارد، دسترسی آن برای مسواک زدن کم است و بخاطر تجمع پلاک دندانی و میکروب در اطراف آن موجب کاهش سطح کلی بهداشت دهان می شود.

  در درمان ارتودنسی دندان با دندانهای عقل چه باید کرد؟

  • قبل از ارتودنسی : در مواردی متخصص ارتودنسی توصیه می کند دندان عقل قبل از ارتودنسی خارج شود. بعنوان مثال دندان عقل نیمه رویش یافته برای بهبود بهداشت دهان کشیده می شود.
  • بعد از ارتودنسی : رادیوگرافی جدید تهیه می شود. وضعیت دندانهای عقل بررسی شده و در صورت نیاز به خارج کردن آنها متخصص ارتودنسی زمان مناسب بعد از ارتودنسی را مشخص می کند.

 


 


 

 


 آیا دندان عقل موجب بهم ریختگی دندانها می شود؟

 

در بیشتر افراد در اواخر دهه دوم یا اوایل دهه سوم، دندانهای جلو فک پایین دچار مقداری بهم ریختگی می شوند؛ بطوری که حتی در مواردی که دندانها ردیف بوده اند، مقداری بهم ریختگی دندانها اتفاق می افتد. بعلت همزمانی این پدیده با رویش دندانهای عقل بین آنها یک رابطه علت و معلولی متصور است که دندان عقل بر قوس دندانی فشار وارد می کند. اما این رابطه از لحاظ علمی به اثبات نرسیده است چرا که حتی در افرادی که دندان عقل وجود ندارد بهم ریختگی دندانها در این سن رخ می دهد. هر چند اثر دندان عقل کاملاً رد نشده اما بنظر می رسد علت اصلی این پدیده رشد پایانی فک پایین است که در این سنین موجب بهم ریختگی دندانها می شود.

 

 

 

 


 در چه صورت دندان عقل می تواند حفظ شود؟

 

 

 

1) در صورتی که انتهای قوس دندانی فضای کافی داشته باشد تا دندان عقل بطور کامل رویش پیدا کند.

 

2) شکل و آناتومی قابل قبول داشته باشد

 

3) در قوس دندانی موقعیت صحیح داشته باشد

4) بهداشت دهان بیمار مناسب باشد

 

 

 

 

 


 چه سنی برای کشیدن دندان عقل مناسب است؟

رشد فک در جهتی است که در انتهای قوس دندانی فضا اضافه می شود. بعد از 16 سالگی فضای دندان عقل چندان اضافه نمی شود و می توان پیش بینی کرد این دندان فضای کافی برای رویش دارد یا نه. ازطرف دیگر برای سهولت خارج کردن دندان عقل لازم است تا حدی از تکامل ریشه دندان انجام شده باشد. بنابراین باید رادیوگرافی بیمار بررسی شود. توصیه می شود خارج کردن دندان عقل در سنین کمتر انجام شود چون ترمیم زخم بهتر است و از مشکلات احتمالی در آینده پیشگیری می شود.

 


 کشیدن دندان عقل توسط چه کسی انجام شود ؟

خارج کردن دندان عقل بسته به موقعیت دندان ممکن یک پروسه کشیدن ساده باشد یا نیازمند جراحی نسج نرم یا سخت باشد.

جراحی دندان عقل می تواند توسط جراح دندانپزشک با تجربه انجام شود اما بهتر است در موارد پیچیده تر توسط جراح فک و صورت (متخصص جراحی فک و صورت) انجام شود. #