(021)   88376318-9

» » دکتر فوق تخصص ارتودنسی چه کسی است ؟
دکتر ارتودنسی

دکتر فوق تخصص ارتودنسی چه کسی است ؟

دوره تخصص ارتودنسی بین سه تا چهار سال است که پس از دوره دکترای عمومی دندانپزشکی، افراد موفق به دریافت آن می شوند. برای رشته های دندانپزشکی برخلاف پزشکی، دوره های فوق تخصص تعریف نشده است و بالاترین درجه تحصیلی یک دکتر دندانپزشک از جمله متخصص ارتودنسی در سیستم دانشگاهی و وزارت بهداشت در ایران درجه تخصص می باشد. در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و سازمان نظام پزشکی درجه فوق تخصص ارتودنسی وجود ندارد. هر چند در داخل و خارج از کشور دوره هایی توسط مؤسسات و دانشگاه ها برگزار می شود که فلوشیپ نامیده می شوند اما این دوره ها غیر رسمی و اغلب کوتاه مدت هستند. بعضی از دوره های برای دندانپزشکان عمومی برگزار می شود که معمولاً غیر دانشگاهی می باشند و به آنها فلوشیپ ارتودنسی اطلاق می شود. بعضی دوره ها هم برای متخصصین ارتودنسی می باشد که فرد متخصص ارتودنسی با گذراندن این دوره مهارتهای بیشتری کسب میکند؛ مانند دوره های فلوشیپ در دانشگاه تهران و شهید بهشتی. بنابراین مدرک تحصیلی فوق تخصص ارتودنسی در ایران وجود ندارد و بالاترین مدرک تحصیلی رسمی در ارتودنسی تخصص می باشد.