(021)   88376318-9

» » آیا بعد از درمان ارتودنسی دندان ها نتایج درمان برگشت می کند ؟
دکتر ارتودنسی

آیا بعد از درمان ارتودنسی دندان ها نتایج درمان برگشت می کند ؟

در پایان درمان فعال ارتودنسی جهت تثبیت دندان ها در موقعیت جدید و ایجاد تعادل در سیستم دندانی، یک دوره نگهداری ( Retention ) ضرورت دارد که با نگهدارنده های ثابت یا متحرک انجام می شود. نوع آن بستگی به نوع ناهنجاری ، سن و سایر شرایط بیماران دارد. در صورت درمان صحیح و رعایت دقیق توصیه های ارتودنتیست نتایج درمان بعد از ارتودنسی دندان ها حفظ می شود.

در بعضی بیماران حتی با رعایت توصیه های درمانی متخصص ارتودنسی تغییرات مختصری پس از چند سال اتفاق می افتد که کاملاً طبیعی و جزئی اجتناب ناپذیر از روند رشد یا افزایش سن میباشد.##