(021)   88376318-9

» » فاصله مراجعات ارتودنسی دندان و مراحل درمان ارتودنسی دندان چگونه است ؟
دکتر ارتودنسی

فاصله مراجعات ارتودنسی دندان و مراحل درمان ارتودنسی دندان چگونه است ؟

فاصله مراجعات ارتودنسی دندان چقدر است ؟ پس از اقدامات اولیه و فعال کردن دستگاههای ارتودنسی، معمولاً فاصله جلسات بعدی درمان ارتودنسی حدود یک ماه است.

مراحل درمان ارتودنسی دندان چگونه است ؟ بطور کلی مراحل درمان ارتودنسی دندان ها شامل دو مرحله است : دوره درمان فعال و دوره نگهداری

مراحل دوره فعال ارتودنسی ثابت شامل سه مرحله است : مرتب سازی دندان ها ، اصلاح رابطه دندان ها و اتمام درمان (finishing) که نقش مهمی در زیبایی طرح لبخند خواهد داشت.