(021)   88376318-9

» » بهترین سن برای درمان ارتودنسی چیست ؟
دکتر ارتودنسی

بهترین سن برای درمان ارتودنسی چیست ؟

درمان ارتودنسی محدودیت سن ندارد و در هر سنی در صورت سلامت دندانها و بافتهای نگهدارنده امکان پذیر است.

بزرگسالان هم می توانند از مزایای درمان ارتودنسی دندان بهره مند شوند و کیفیت زندگی بهتری را تجربه کنند. درمان بهم ریختگی دندانها و مرتب کردن دندانها در سن بالاتر امکان پذیر است و فقط به علت تغییرات استخوانی مدت درمان طولانی تری خواهند داشت.

بعنوان یک قانون کلی، درمان ارتودنسی در کودکان و نوجوانان به بهترین وجه انجام شده و مزایایی دارد؛ در کودکان امکان هدایت رویش دندانهای دائمی وجود دارد. همچنین بخاطر رشد قابل توجه، پتانسیل هدایت رشد فک وجود دارد. در کودکان می توان با درمانهای ساده زود  هنگام نیاز به درمانهای پیچیده در آینده را کاهش داد.#