(021)   88376318-9

» » در ارتودنسی دندان چگونه ردیف می شود ؟ حرکت ارتودنسی دندان چیست ؟
دکتر ارتودنسی

در ارتودنسی دندان چگونه ردیف می شود ؟ حرکت ارتودنسی دندان چیست ؟

حرکت ارتودنسی دندان چیست ؟
در اثر نیروهای لایت ( کمتر از 100 گرم ) ، به صورت میکروسکوپی نواحی از واکنش التهابی در اطراف ریشه دندان در بافت های لثه و استخوان ایجاد می شود و به تدریج مراحل تحلیل استخوان و حرکت دندان اتفاق می افتد. حرکت ارتودنسی دندان بسیار آهسته است و به نوع حرکت دندانی بستگی دارد و حداکثر حدود یک میلی متر در ماه است.***