(021)   88376318-9

گالری عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

تصاویر قبل و بعد از ارتودنسی تعدادی از بیماران درمان شده توسط دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی ، جهت آشنایی با مراحل ، پروسه های درمانی و پتانسیلهای ارتودنسی ارائه شده است. درمان ارتودنسی علاوه بر ظاهر دندانها و لبخند تأثیر قابل توجهی بر ظاهر صورت ، لبها و نیمرخ فرد دارد اما در اینجا با تأکید بر اینکه حقوق بیماران کاملاً رعایت شود تصاویر فقط از دندان ها می باشد و تصویر چهره افراد به هیچ وجه استفاده نمی شود.
مقایسه عکس های قبل و بعد از ارتودنسی نشان دهنده بهترین کیفیت درمان می باشد. یک درمان خوب ارتودنسی علاوه بر زیبایی و سلامت ، جفت شدن صحیح دندان ها را فراهم مینماید.

Before and After orrthodontic Treatment Image
 
:: برای بزرگنمایی روی عکس ها کلیک کنید ::

ارتودنسی فک بالا

ارتودنسی فک بالا

بهم ریختگی دندان های فک بالا و انحراف میدلاین یا خط وسط قوس دندانی بالا به علت وجود یک دندان اضافه جلو در فک بالا. بیمار سابقه شکاف لب ( لب شکری ) داشته که در کودکی با جراحی لب درمان شده است. با دستگاه ارتودنسی ثابت بعد از کشیدن دندان اضافی ارتودنسی فک بالا و پایین انجام شده است و میدلاین دندانی کاملاً اصلاح شده است.


ارتودنسی آماده سازی ایمپلنت

ارتودنسی آماده سازی ایمپلنت

کمبود مادرزادی دو دندان شماره دو بالا و فضا بین دندانها در فک بالا و پایین. در فک پایین با ارتودنسی ثابت فضاها بسته شده است و در فک بالا فضا برای جایگذاری دندان با دو ایمپلنت آماده شده است.


ارتودنسی جراحی فک

ارتودنسی جراحی فک

ناهنجاری شدید فک بخصوص جلو بودن فک پایین

درمان ارتودنسی ثابت فکین توسط متخصص ارتودنسی و جراحی فک بالا و فک پایین توسط جراح فک و صورت انجام شده است. در پایان علاوه بر نظم و جفت شدن دندان ها ، تناسب صورت هم برقرار شده است.


ارتودنسی با کشیدن یک دندان بالا

ارتودنسی با کشیدن یک دندان بالا

با تشخیص متخصص ارتودنسی ، برای بدست آوردن فضا و اصلاح جفت شدن دندانها بخصوص در سمت چپ همراه درمان ارتودنسی ثابت یک دندان آسیای کوچک بصورت ناقرینه در فک بالا کشیده شده است. در پایان علاوه بر مرتب سازی دندان های فک بالا و پایین رابطه دندان ها بطور دقیق اصلاح شده است.


ارتودنسی با کشیدن دندان جلو

ارتودنسی با کشیدن دندان جلو

بهم ریختگی دندانها و جلو بودن مختصر فک پایین

با تشخیص متخصص ارتودنسی بعلت عدم تناسب سایز دندان های جلو در فک بالا و پایین همراه ارتودنسی ثابت یک دندان جلوی فک پایین کشیده شده است. با انتخاب طرح درمان مناسب بعد از درمان دندان ها به بهترین حالت جفت شده اند.


ارتودنسی در سن مناسب

ارتودنسی در سن مناسب

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان : درمان به موقع درسن مناسب با دوره کوتاه (حدود یکسال) و بهترین نتیجه


ارتودنسی دندان فک بالا پایین

ارتودنسی دندان فک بالا پایین

عکس قبل و بعد از ارتودنسی دندان های فک بالا و فک پایین همراه با کشیدن دندان


ارتودنسی با کشیدن چهار دندان

ارتودنسی با کشیدن چهار دندان

بعلت کمبود فضای قابل توجه ارتودنسی با کشیدن چهار دندان در فک بالا و پایین انجام شده است. در فک بالا طبق نظر دکتر ارتودنسی دندان با پوسیدگی شدید کشیده شده است.
 


ارتودنسی قبل و بعد

ارتودنسی قبل و بعد

عکس قبل و بعد از ارتودنسی ثابتفک بالا و فک پایین با کشیدن چهار دندان

اصلاح طرح لبخند و جفت شدن دندانها

مدت درمان : دو سال


ارتودنسی بزرگسالان

ارتودنسی بزرگسالان

ارتودنسی بزرگسالان عکس قبل و بعد از ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین با کشیدن دندان

اصلاح طرح لبخند و جفت شدن دندانها و نگهدارنده ثابت در فک پایین

مدت درمان : دو سال توسط متخصص ارتودنسی


عکس قبل و بعد از ارتودنسی دندانها

عکس قبل و بعد از ارتودنسی دندانها

اصلاح موقعیت دندانهای نیش بعد از ارتودنسی توسط دکتر متخصص ارتودنسی


افزایش عرض لبخند با ارتودنسی

افزایش عرض لبخند با ارتودنسی

مشکل : شلوغی و کمبود فضای متوسط در دندانهای فک بالا و بهم ریختگی خفیف در فک پایین
درمان : ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان ؛ با افزایش عرض قوس فک بالا ، عرض لبخند افزایش یافته و اصلاح خط لبخند و تصحیح جفت شدن دندانهای جلو انجام شده است. مدت درمان : 22 ماه


ارتودنسی دندانها

ارتودنسی دندانها

ناهنجاری : بهم ریختگی و کمبود فضای شدید دندان ها
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک
در مدت دو سال


ارتودنسی جراحی فک

ارتودنسی جراحی فک

ناهنجاری دندان و فک : بهم ریختگی و کمبود فضا همراه جلو بودن فک پایین (رابطه کلاس III اسکلتی و دندانی)
درمان : ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دودندان از فک بالا و جراحی هر دو فک

در نهایت با همکاری متخصص ارتودنسی و جراح فک وصورت علاوه بر نظم و جفت شدن صحیح دندانها ، نمای صورت هم تغییرات مطلوب داشته است. ( مدت درمان : 19 ماه )خلق لبخندی زیبا با ارتودنسی

خلق لبخندی زیبا با ارتودنسی

خلق لبخندی زیبا با ارتودنسی

ناهنجاری : بهم ریختگی و کمبود فضای خفیف تا متوسط دندانها

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک توسط متخصص ارتودنسی بدون کشیدن دندان به مدت حدود یکسال

 


درمان ارتودنسی کوتاه مدت

درمان ارتودنسی کوتاه مدت

درمان ارتودنسی کوتاه مدت : بهم ریختگی مختصر دندان های فک پایین و وضعیت مناسب نظم دندان ها  در فک بالا
درمان : ارتودنسی ثابت فک پایین مدت حدود 6 ماه ، در پایان برای حفظ نتیجه نگهدارنده ثابت پشت دندان های پایین قرار داده شده است.


ارتودنسی دندان های بهم ریخته 24

ارتودنسی دندان های بهم ریخته 24

ناهنجاری : رابطه نامناسب دندان ها و جلو بودن دندان های پایین همراه بیرون زدگی دندان نیش بالا

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک همراه کشیدن چهار دندان آسیای میانی


ارتودنسی دندان 23

ارتودنسی دندان 23

بهم ریختگی دندان ها در ناحیه دندان نیش فک بالا و آسیای میانی فک پایین و جفت شدن نامناسب دندان ها

درمان : با ارتودنسی ثابت دو فک ، بدون کشیدن دندان ها مرتب شده و رابطه دندان ها تصحیح شده است.


ارتودنسی جراحی فک

ارتودنسی جراحی فک

ناهنجاری جلو بودن فک پایین و عقب بودن فک بالا

 

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک همراه جراحی دو فک ، در نهایت رابطه دندان ها ، موقعیت چانه و فکین و فرم گونه اصلاح شده است و فضا در فک پایین جهت ایمپلنت باز شده است.


ارتودنسی جراحی فک

ارتودنسی جراحی فک

ناهنجاری فکی بصورت عقب بودن فک پایین و افزایش ارتفاع صورت همراه دیده شدن زیاد لثه ها ، فاصله بین دندان ها بخصوص در فک بالا

 

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک همراه جراحی دو فک که در نهایت علاوه جفت شدن صحیح و اصلاح نظم دندان ها ، نیم رخ صورت و نمای لبخند زیبایی ایجاد شده است.


ارتودنسی دندان 12

ارتودنسی دندان 12

ناهنجاری : بهم ریختگی و کمبود فضای متوسط دندان ها
درمان : ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان ؛ علاوه بر ردیف شدن دندان ها ، خط لبخند و جفت شدن دندان ها بصورت مطلوب درآمده است.


ارتودنسی دندان 14

ارتودنسی دندان 14

ناهنجاری : بهم ریختگی خفیف دندان ها ، رابطه نامناسب فک (انحراف فک پایین به جلو)، دو دندان در فک بالا از قبل کشیده شده است که فضاهای خالی ایجاد کرده و جفت شدن دندان ها را بهم زده است.
درمان : ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دو دندان آسیای میانی از فک پایین؛ بعد از درمان ، رابطه فک ، جفت شدن دندانها و نیم رخ صورت کاملاً اصلاح شده
است.
مدت درمان : 33 ماه


ارتودنسی دندان 15

ارتودنسی دندان 15

ناهنجاری : بهم ریختگی خفیف دندان ها، رابطه نامناسب فک (عقب بودن فک پایین) و فاصله دندانهای جلو
درمان :

فاز اول) فانکشنال تراپی با دستگاه ارتودنسی متحرک

فاز دوم) ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

در نهایت علاوه بر نظم دندانها، رابطه فکی، جفت شدن دندانها و نیم رخ صورت کاملاً اصلاح شده است.
مدت درمان : دو سال


ارتودنسی دندان های نیش بیرون زده 17

ارتودنسی دندان های نیش بیرون زده 17

ارتودنسی دندان های نیش بیرون زده


ارتودنسی دندان 18

ارتودنسی دندان 18

ناهنجاری : بهم ریختگی متوسط دندانها در فک بالا وخفیف در فک پایین ، رابطه نامناسب دندانها
درمان : ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دو دندان آسیای میانی از فک بالا ؛ علاوه بر ردیف شدن دندانها ، رابطه و جفت شدن دندانها و خط لبخند کاملاً اصلاح شده است.
مدت درمان : 22 ماه


ارتودنسی دندان از اواخر دوره مختلط

ارتودنسی دندان از اواخر دوره مختلط

ارتودنسی دندان از اواخر دوره مختلط


ارتودنسی دندان 16

ارتودنسی دندان 16

ارتودنسی دندان


ارتودنسی دندان FJ

ارتودنسی دندان FJ

ارتودنسی دندان


ارتودنسی دندان های نیش بیرون زده 25

ارتودنسی دندان های نیش بیرون زده 25

ارتودنسی دندان های نیش بیرون زده 25


ارتودنسی جلو بودن فک بالا 28

ارتودنسی جلو بودن فک بالا 28


ارتودنسی HN

ارتودنسی HN


ارتودنسی دیاستم

ارتودنسی دیاستم


ارتودنسی EA

ارتودنسی EA


ارتودنسی MS

ارتودنسی MS


ارتودنسی YA

ارتودنسی YA


ارتودنسی AM2

ارتودنسی AM2


ارتودنسی AM1

ارتودنسی AM1


ارتودنسی FK

ارتودنسی FK


ارتودنسی دندان 32

ارتودنسی دندان 32

ارتودنسی دندان ها با بهم ریختگی و کمبود فضای شدید
ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین همراه کشیدن چهار دندان آسیای کوچک به مدت دو سال


ارتودنسی دندان 27

ارتودنسی دندان 27

ناهنجاری و بهم ریختگی متوسط دندان های جلو ، موقعیت نامناسب دندان های نیش
درمان با ارتودنسی ثابت دو فک به مدت 20 ماه


ارتودنسی اصلاح خط لبخند و لبخند لثه ای

ارتودنسی اصلاح خط لبخند و لبخند لثه ای

اصلاح خط لبخند و لبخند لثه ای
درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان و کاهش دیده شدن لثه ها توسط متخصص ارتودنسی


ارتودنسی دندان هدگیر

ارتودنسی دندان هدگیر

ناهنجاری : بهم ریختگی متوسط دندانها ، ناهنجاری فکی ، همپوشانی شدید دندانهای جلو
درمان : ارتودنسی ثابت همراه هدگیر
مدت درمان : 23 ماه


ارتودنسی دندان نهفته

ارتودنسی دندان نهفته

بهم ریختگی متوسط دندان ها و نهفتگی دندان نیش سمت چپ پایین

با درمان ارتودنسی ثابت دندان نیش دائمی بجای دندان شیری قرار داده شده است. لبه دندان های جلو بالا که شکسته با درمان زیبایی و کامپوزیت بازسازی شده است.


اصلاح طرح لبخند با ارتودنسی

اصلاح طرح لبخند با ارتودنسی

نامرتب بودن دندان ها و لبخند لثه ای

با ارتودنسی نظم دندان ها اصلاح شده است و توسط متخصص ارتودنسی طرح لبخند بصورت قوس لبخند موازی لب پایین طراحی شده است.


لبخند زیبا توسط متخصص ارتودنسی

لبخند زیبا توسط متخصص ارتودنسی

اصلاح دندان نیش ، ردیف شدن دندان ها و خلق لبخند زیبا توسط متخصص ارتودنسی


درمان توسط متخصص ارتودنسی

درمان توسط متخصص ارتودنسی

بهترین نتایج زیبایی دندان ها و خط لبخند ایده آل نتیجه درمان توسط متخصص ارتودنسی


اصلاح طرح لبخند با ارتودنسی

اصلاح طرح لبخند با ارتودنسی

اصلاح طرح لبخند و خط لبخند زیبا با ارتودنسی ثابت توسط متخصص ارتودنسی


گالری عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

گالری عکس های قبل و بعد از ارتودنسی

مقایسه عکس های قبل و بعد از ارتودنسی نشان دهنده کیفیت بالای درمان های انجام شده توسط دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی میباشد که بهترین نتایج را از لحاظ سلامت و زیبایی فراهم میسازد.


بهترین درمان توسط متخصص ارتودنسی

بهترین درمان توسط متخصص ارتودنسی

درمان ارتودنسی خوب توسط متخصص ارتودنسی بهترین نتایج را از لحاظ زیبایی و سلامت خواهد داشت که در عکس های قبل و بعد از ارتودنسی کاملاً مشهود است.