(021)   88376318-9

» » کنگره بین المللی انجمن ارتودنسی
دکتر ارتودنسی

کنگره بین المللی انجمن ارتودنسی

کنگره بین المللی انجمن ارتودنسی

سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران 13 تا 15 بهمن 1395 در تهران مركز همایش های بین المللی پژوهشگاه نفت برگزار خواهد شد. محور اصلي كنگره :
maximum esthetic , new answers to old questions