(021)   88376318-9

» » بیست درصد دانشجویان ایرانی مسواک نمی‌زنند!
دکتر ارتودنسی

بیست درصد دانشجویان ایرانی مسواک نمی‌زنند!

بیست درصد دانشجویان ایرانی مسواک نمی‌زنند!

نتایج بررسی‌های انجام شده در پرونده‌های بهداشتی دانشجویان کشور نشان می‌دهد بیش از ۲۰ درصد آنان اصلاً مسواک نمی‌زنند. به نقل از پایگاه خبری دندانه امروزه به خاطر تغییر سبک زندگی و عادات غذایی جدید جامعه ، بهداشت دهان و دندان یکی از مهم‌ترین مسائل سلامت افراد محسوب می‌شود.
در بررسی پرونده‌های بهداشتی مشخص شده متأسفانه ۲۰ درصد از دانشجویان پسر اصلا مسواک نمی‌زنند و حدود ۳۰ درصد به صورت نامنظم مسواک می‌زنند که سبب بروز بیماری‌های دهان و دندان در بین افراد تحصیل کرده می‌شود. این مطالعه نشان می دهد قشر تحصیل کرده آموزش‌های مناسبی در زمینه مراقبت‌های دهان و دندان از سوی خانواده‌ها و سازمان‌های مسئول دریافت نکرده اند و مسواک زدن به صورت یک عادت در ذهن آنها سازمان نیافته است.
مسواک زدن نوعی مساله فرهنگی محسوب می‌شود. دانشجویانی که مسواک زدن را در برنامه اصلی زندگی روزمره قرار نمی‌دهند در آینده متأسفانه سرپرست خانوار می‌شوند و همین مساله سبب ضعف فرهنگ‌سازی فرزندان نسل آینده این سرزمین در زمینه بهداشت دهان و دندان و پیشگیری از بیماری دندانها می‌شود.
دندانپزشکی از پرهزینه‌ترین درمان ها می باشد که اکثر بیمه‌ها هزینه های آنرا تحت پوشش قرار نمی‌دهند و مسواک نزدن هزینه‌های هنگفتی را به خانوار و کشور برای درمانهای دندانپزشکی افراد جامعه تحمیل می‌کند.

منبع دندانه