(021)   88376318-9

» » افزایش هزینه ارتودنسی در سال 96
دکتر ارتودنسی

افزایش هزینه ارتودنسی در سال 96

افزایش هزینه ارتودنسی در سال 96

 با توجه به تورم سالیانه در ابتدای سال 96  هزینه ارتودنسی در مطب دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی افزایش می یابد. هزینه درمان افرادی که درمان خود را تا پایان سال 95 شروع کنند بر اساس تعرفه سال 95 محاسبه می گردد. اگر قصد دارید با هزینه کم تر ارتودنسی انجام دهید تا پایان سال اقدام نمایید.
دیدن قیمت ارتودنسی مطب در سال 96 » صفحه هزینه ارتودنسی در سال 96
دیدن قیمت ارتودنسی مطب در سال 95 » صفحه هزینه ارتودنسی در سال 95