(021)   88376318-9

» » برای ارتودنسی به متخصص مراجعه کنید
دکتر ارتودنسی

برای ارتودنسی به متخصص مراجعه کنید

برای ارتودنسی به متخصص مراجعه کنید

هر دکتر ارتودنتیست یا متخصص ارتودنسی دندانپزشک هم هست ولی حدود سه درصد از دندانپزشکان متخصص ارتودنسی هستند. در ایران حدود 30 هزار دندانپزشک هست که حدود 25 هزار نفر بصورت فعال به درمان اشتغال دارند. از این تعداد دکتر حدود سه درصد متخصص ارتودنسی هستند.
مطالعات نشان می دهد درمان غیر اصولی نزد درمانگر غیر متخصص میتواند باعث عوارض نامطلوب برای بیمار شود. از این عوارض میتوان به مشکلاتی مانند سردرد ،  اختلال جویدن ، آسیب به استخوان و ریشه دندان و بهم خوردن زیبایی لبخند و ازدست دادن شانس درمان ایده آل اشاره کرد.
هر دکتر میتواند روی تابلو سه نوع خدمت درمانی را درج نماید ؛ نوشتن ارتودنسی ، جراح و ... در تابلو نشانه متخصص بودن نیست. برای اطمینان از متخصص بودن دکتر ارتودنسی دقت داشته باشید که روی تابلو ، مهر و سرنسخه دکتر ارتودنسی عنوان " متخصص ارتودنسی " درج شده باشد. در ضمن میتوانید در سایت سازمان نظام پزشکی در قسمت جستجوی پزشک نام دکتر را جستجو و از متخصص بودن او اطمینان حاصل نمایید.