(021)   88376318-9

» » متخصص زیبایی وجود ندارد !
دکتر ارتودنسی

متخصص زیبایی وجود ندارد !

متخصص زیبایی وجود ندارد !

متخصص زیبایی در پزشکی و دندانپزشکی وجود ندارد و عنوانی گمراه کننده است.
طبق دستور العمل وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی ایران استفاده از عنوان « زیبایی » برای کلیه گروه‌های پزشکی ( عمومی ، پوست ، جراحی و... ) ممنوع شد. کلمه زیبایی انحصارا در اختیار آرایشگاه‌ها قرار گرفت!

در رشته های پزشکی و دندانپزشکی تخصصی تحت عنوان " زیبایی " وجود ندارد و " تخصص زیبایی " از لحاظ علمی و آکادمیک مفهومی ندارد. در رشته های پزشکی تخصص هایی که در زمینه زیبایی بیشترین فعالیت را دارند عبارتند از : متخصص پوست و مو و متخصص جراحی پلاستیک و ...
تخصص های دندانپزشکی  مرتبط با زیبایی این موارد هستند : متخصص ترمیمی ، متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت ، متخصص جراحی دهان و فک و صورت ، متخصص جراحی لثه و متخصص پروتز های دندانی. استفاده از عناوینی مانند " متخصص زیبایی " و " متخصص دندانپزشکی زیبایی " که نه تنها از لحاظ علمی بی معنی هستند از نظر مراجع قانونی هم غیرقانونی تلقی می شوند. طبق قانون استفاده از عنوان زیبایی در تابلو ، سرنسخه ، کارت ویزیت و هرنوع تبلیغات ممنوع است.
در صورتی که به دنبال درمان های زیبایی هستید به تبلیغات گمراه کننده توجه نکنید و به متخصص مربوط به آن درمان مراجعه نمایید.