(021)   88376318-9
قبلی بعدی
بالا
  • نمایش سریع مراحل ارتودنسی در پنج ثانیه

  • نمایش فیلم سریع مراحل ارتودنسی دندان در پنج ثانیه

  • ویدیو مراحل درمان ارتودنسی دندان نیش نهفته

  • برای درمان ارتودنسی دندان نیش نهفته ابتدا درمان ارتودنسی ثابت شروع می شود و بعد از آماده سازی قوس دندانی ، با عمل جراحی ، لثه کنار زده شده و براکت روی دندان متصل می شود. در مراحل بعد دندان به تدریج به محل مناسب داخل قوس هدایت می شود.

  • ویدیو ارتودنسی متحرک جهت اصلاح رابطه فک و دندان ها در کودکان

  • ویدیو ارتودنسی دندان با دستگاه ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن