(021)   88376318-9

» » دستورات بعد از جراحی دهان
دکتر ارتودنسی

دستورات بعد از جراحی دهان

 
 
دستورات و نکات مهم بعد از کشیدن دندان و جراحی دهان :

- لطفاً اين موارد را يك هفته  هر روز يك بار مرور نمائيد.

- گاز استريل در ناحيه جراحي شده را یک ربع ساعت محـكـم با دندانهايتان فشاردهيد.

- بعد، گاز را به آرامي برداشته، دهان را باآب ســرد بشوئيد و آبـمـيوه خنك يا بستني ميل كنيد.

- سـعي كنيد امـشـب  و خـصـوصـاً در چـهـــار سـاعـت اول بعد از جـراحي كمتر صحبت نمائيد.

- از هم اكنون تا دو روز امكان نـشت كـمــي خون از ناحيه وجود دارد كه بزاق را قرمز ميكند.

- از هم اكنون تا دو روز از نــــــوشــــــيـدن بــا نــي، مـكـيـدن و تـف كـردن خـودداري نـمائيد.

- از هم اكنون تا دو روز از انجام كارهاي سـنــگــيـن و پـائـيـن انـداخـتـن سر خودداري نمائيد.

- از هم اكنون تا دو روز از مصرف غذاهاي داغ خـودداري نـموده، غذاهاي سرد يا ولرم ميل كنيد.

- از هم اكنون تا دو روز از انجام نرمش، ورزش و رفـتن به اســتـخـر يا سونـا خودداري كنيد.

- از هم اكنون تا دو روز دُخـــانــــیات استفاده نـــــكنيد و در هـــفـته اول پك هاي سبك بزنيد.

- سعي كنيد با زبـــانـــتــان محــــل جـــراحـــي را لمس نكنيد و با بخیه ها تماس نداشته باشيد.

- حتماً وعده هاي غذائي خوب و مغذي و نيز بين وعده هاي مقوي و مايعات زياد استفاده نمائيد.

- بهتر است غـذاي مــصـرفي نـــرم باشد و از چـيـپـس و آجـيـل و مـواد مـشـابه استفاده نشود.

- اگر احساس كرديد بـــخـــيـــه هـــا بـــاز شـــده انــد، مشكلي بوجود نخواهد آمد.

- امشب  و فردا شب، هــنــگــام خــواب ســر خــود را كــمــي بـالاتـر قرار دهـيـد.

- رعايت بهداشت دهان در يك هـفته اول پس از جراحي بسيار بسيار مهم ميباشد.

- از فـردا مــســواك كــل دهــان بـه غــيـر از نـاحـيـه جـرّاحــي شـده انـجـام شـود.

- امشب مسـواك نـزنيد و دهـان خود را با سرم شستشو قبل ازخواب بشوئيد.

- از فردا دهــانـشـويه كـلـرهــگـزيـديـن وبـنـزيـدآمـيـن را هرشــش ساعـت يكباراستـفـاده نمائيد.

- ميتوانيد محل جراحي شده را با سرنگ حاوی دهانشویه کـلـرهـگـزیدین با فشار آرام بشوئيد.

- داروهاي خود را طــبــق دسـتـور و دقـيـقـاً رأس ساعـت مـيـل كنيد.

- بيست وچهارساعت : كـيسه يخ روي صورت؛ بمدّت بيست دقيقه و فواصل زماني بيست دقيقه

- پس فردا : كمپرس گرم ومرطوب روي صورت؛ بمدت بيست دقيقه و فواصل زماني بيست دقيقه

- امكان تـورم صـورت وكـبـود شـدن آن وجـود دارد، كه با استفاده ازكيسه آبگرم رفع ميگردد.

- احتمال محدوديت باز شدن دهان وجود دارد، كه با اسـتـفـاده از كـيـسـه آبـگـرم رفـع ميگردد.

- تا حدود يك هـفـتـه بـوي دهان شما مـطلوب نــخواهد بود و امكان احساس طعم بد وجود دارد.

- اگر تورم يا درد از روز چـهـارم بعد از جـراحـي افزايـش پـيـدا كرد، حـــتـــمـــاً تماس بگيريد.

- اگر داروهاي ديگري بجهت مشكلات پزشكي ديگرمصرف ميكنيد، طبق رژيم قبلي ادامه دهيد.

- ويـــــــزيــــــــت مـــجـــدد شــمـــا روز ____________  در ساعـت _______ ميباشد.

- ويزيت جــهــت برداشتن بـخيه ها روز ____________  در ساعت _______ ميباشد.

- در صورت داشتن سوال و مشكل ميتوانيد با تلفن ________________  تماس بگيريد.

دکتر علیرضا  توتونچیان
متخصص جراحی دهان و فک و صورت 
عضو هیأت علمی دانشگاه - دارای بورد تخصصی